a man and a woman looking at a computer screen

Zespół Segawy –objawy, diagnoza i leczenie

Zespół Segawy – Czym Jest?

Czym jest Zespół Segawy i w jaki sposób wpływa na życie dotkniętych nim osób? To pytanie nurtuje wielu ludzi, zarówno pacjentów jak i ich rodziny.
Pozornie moment choroby może wydawać się sytuacją bez wyjścia, lecz czy aby na pewno tak jest? Na początku zmierzmy się z oczywistymi faktami:
Zespół Segawy to choroba neurologiczna, która prowadzi do postępującej utraty kontroli nad ruchami ciała. Jej objawy mogą się pojawić już we wczesnym dzieciństwie i stopniowo się nasilać wraz z upływem czasu. Pomimo, że przyczyny choroby nie są do końca poznane, istnieją metody jej diagnozowania i leczenia, które pomagają w łagodzeniu objawów, które za sobą niesie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej Zespołowi Segawy, objawom, metodzie diagnozowania i próbach jego leczenia lub – co trafniejsze – radzenia sobie z życiem z nim.
Wiedza na temat choroby jest konieczna zarówno dla pacjentów jak i ich rodzin, by szybciej przyswoić rzeczywistość i obecny stan rzeczy i spróbować go zaakceptować.

Przyczyny zespołu Segawy

Zespół Segawy, nazywany także dystonią kręczową, to choroba neurologiczna, która charakteryzuje się nagłymi skurczami mięśni, prowadzącymi do nienaturalnych pozycji ciała. Choroba ta jest bardzo rzadka: w Europie szacuje się, że pojawia się u jednej osoby na 1-2 miliony mieszkańców. 
Mimo że przyczyny zespołu Segawy nie są w pełni poznane, istnieje wiele teorii na ten temat. Jedną z nich jest to, że choroba ta jest spowodowana zaburzeniami w układzie nerwowym, co prowadzi do nieprawidłowej regulacji ruchów ciała. Inna teoria sugeruje, że zespół Segawy jest spowodowany mutacją w genie GCH-1, który jest odpowiedzialny za wytwarzanie białka zwanego torsyną. 
Często zdarza się, że choroba ta jest dziedziczona w rodzinach, w sposób w sposób autosomalny dominujący, co sugeruje wpływ czynnika genetycznego na jej rozwój. Niemniej jednak, w niektórych przypadkach zespół Segawy może wystąpić u osób bez historii choroby w rodzinie. W takich przypadkach, choroba ta może być spowodowana również przez inne czynniki, takie jak infekcje wirusowe, urazy mózgu, stres czy niektóre leki.

segawa

Objawy

Najczęstszym objawem zespołu Segawy jest trudność w kontrolowaniu ruchów. Osoby z tą chorobą mają często problemy z utrzymaniem prawidłowej pozycji ciała, co prowadzi do trudności w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak na przykład chodzenie, jedzenie czy pisanie. Skurcze mięśni są często bardzo bolesne i mogą prowadzić do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu ciała.

Drżenie i sztywność mięśni to kolejne charakterystyczne objawy zespołu Segawy, z jakimi muszą zmagać się pacjenci. Drżenie występuje najczęściej w kończynach ciała i głowie, a sztywność mięśni prowadzi do nienaturalnych pozycji, w jakich będzie znajdowało się nasze ciało. Objawy te są zazwyczaj nasilone podczas próby wykonywania bardziej precyzyjnych ruchów, takich jak napisanie tekstu czy rysowanie. Mogą również wystąpić podczas wykonywania innych czynności, na przykład podczas trzymania przedmiotów w dłoni i chodzenia.

Inne objawy zespołu Segawy mogą obejmować trudności z mówieniem.. Będzie to prowadzić nie tylko do utrudnienia funkcjonowania, ale i przede wszystkim utrudnia porozumiewanie się i kontakt z innymi ludźmi. Dodatkowe trudności z oddychaniem mogą wystąpić w zaawansowanym stadium choroby, kiedy skurcze mięśni prowadzą do zablokowania dróg oddechowych.  Może to niejako zagrażać zdrowiu, a także życiu pacjenta.

W przypadku zespołu Segawy, ważne jest, aby szybko zdiagnozować chorobę i podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze/leczenie.
czesne rozpoznanie i leczenie mogą pomóc w łagodzeniu objawów i poprawie jakości życia osoby chorującej. Oto szczegółowa lista objawów powiązanych z chorobą:

  • chodzenie jest ciężkie i wymagające,
  • mimowolne skurcze mięśni,
  • dystonie obejmujące jedną lub wiele części ciała, a także całe ciało,
  • dystonia stóp objawiająca się nadmiernymi odruchami neurologicznymi i ułożeniem przypominającym stopę końsko-szpotawą,
  • dystonie rozprzestrzeniające się na kończyny dolne i ramiona, mogące powodować skoliozy,
  • zaburzenia zachowania, nastroju, lękowe, obsesyjno-kompulsyjne,
  • inne objawy to sztywność mięśniowa, osłabienie, zmęczenie, spowolnienie ruchów w kończynach oraz drżenia podczas utrzymywania pozycji ciała, szczególnie w okresie dojrzewania.

Diagnoza

Diagnoza zespołu Segawy jest zwykle oparta na ocenie objawów choroby i historii pacjenta. Lekarz neurolog może przeprowadzić dokładne badanie neurologiczne, w trakcie którego ocenia się sprawność ruchową, siłę mięśniową, koordynację ruchów, a także reakcję na bodźce zmysłowe badanej osoby.
Ocena tych czynników pozwala na dokładne zdiagnozowanie zespołu Segawy.

W celu wykluczenia innych chorób neurologicznych, lekarz może również przeprowadzić badania obrazowe, takie jak tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny. Obrazy te pozwalają na dokładne zobrazowanie struktur mózgu i wykluczenie innych chorób, które mogą mieć podobne objawy, takie jak choroba Parkinsona czy popularne stwardnienie rozsiane.
W niektórych przypadkach lekarz może zlecić także badania genetyczne, w celu zidentyfikowania zmian w genach, które mogą przyczynić się do wystąpienia choroby. Badania te pozwalają na ustalenie, czy pacjent posiada mutacje genetyczne związane z zespołem Segawy.

Diagnoza zespołu Segawy może być trudna, ponieważ objawy tej choroby mogą przypominać objawy innych chorób neurologicznych. Właściwe rozpoznanie i szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia może okazać się kluczowe dla poprawy jakości życia pacjenta i zmniejszenia ryzyka powikłań tej ciężkiej choroby. Dlatego też, bardzo istotne jest skonsultowanie się z lekarzem neurologiem, jeśli pojawiają się jakiekolwiek niepokojące objawy neurologiczne. Pamiętajmy, aby nie bagatelizować zagrożenia, jakie niesie za sobą choroba i reagować szybko i zdecydowanie, z troski o zdrowie osoby.

segawa

Leczenie zespołu Sagawy

W terapii stosuje się niskie dawki lewodopy w połączeniu z karbidopą. Pierwsze efekty leczenia zwykle pojawiają się stosunkowo szybko, ale u niektórych osób są osiągnięte dopiero po kilku miesiącach. 

Lewdopa jest przekształcana przy pomocy enzymów do dopaminy. Dodatek kardiopy ma zapobiec przemianie lewdopy w dopaminę, zanim ta przeniknie przez barierę krew-mózg. Bariera ta jest zazwyczaj bardzo szczelna dla większości substancji chemicznych.

Pacjenci często bardzo szybko reagują na leczenie lewdopą, dlatego może być ona stosowana również do celów diagnostycznych.


Oprócz lewodopy, w razie potrzeby stosuje się jeszcze dodatkowe leczenie objawowe (zależne od zaobserwowanych objawów, polegające na ich eliminowaniu lub łagodzeniu).

W niektórych przypadkach, leki przeciwpadaczkowe, takie jak benzodiazepiny, mogą pomóc w zmniejszeniu sztywności mięśni i drżenia ciała. Leki te wpływają bezpośrednio na układ nerwowy, zmniejszając nadmierną aktywność mięśniową, poprawiając tym samym kontrolę ruchów.
Leki przeciwwymiotne, mogą również pomóc w zmniejszeniu nudności i wymiotów, które są częstymi objawami zespołu Segawy.

Oprócz leków, rehabilitacja może również pomóc w łagodzeniu objawów chroby. Fizjoterapia pomoże w poprawie ruchomości stawów i koordynacji ruchowej, a także pomoże  wzmocnić nasze mięśnie. Terapia zajęciowa z kolei wspomoże nas w poprawie zdolności manualnych i koordynacji ruchowej.

Ważne jest także, aby pacjent z zespołem Segawy miał opiekę lekarza specjalisty, który będzie monitorował jego stan i dostosowywał leczenie w zależności od potrzeb. Regularne wizyty kontrolne są kluczowe w zapewnieniu odpowiedniego leczenia i poprawie jakości życia pacjenta.

Rehabilitacja w zespole Segawy powinna być ostrożna, ponieważ nadmierny wysiłek fizyczny może przyczynić się do nasilenia objawów. W terapii rehabilitacyjnej stosuje się metody, takie jak masaż, kinezyterapię czy hydroterapię, w celu minimalizowania objawów i poprawienia funkcjonalności pacjentów.

segawa

Rola rodziny i opiekunów w opiece nad osobami z zespołem Segawy

Zespół Segawy może wpłynąć na codzienne życie osoby dotkniętej chorobą. Rodzina i opiekunowie mogą pomóc poprzez zapewnienie wsparcia emocjonalnego, przestrzeni do wykonywania ćwiczeń, a także pomocą w codziennych czynnościach, takich jak jedzenie, ubieranie się czy chodzenie.

Przede wszystkim, rodzina i opiekunowie mogą zapewnić osobie z zespołem Segawy wsparcie emocjonalne. Choroba ta często wpływa na samopoczucie osoby nią dotkniętej, co z kolei może prowadzić do depresji i innych zaburzeń emocjonalnych. Dlatego tak ważne jest, aby bliscy wykazywali zainteresowanie i troskę, okazywali wsparcie i pomagali w radzeniu sobie z trudnościami. Taki rodzaj wsparcia może okazać się niezwykle przydatny i pokrzepiający dla osoby, zmagającej się z chorobą – należy pokazać jej, że nie jest w tym wszystkim sama i są osoby na które może liczyć w tak ciężkim okresie. 

Ponadto rodzina powinna stworzyć osobie chorującej przestrzeń do wykonywania ćwiczeń i rehabilitacji. Dzięki temu pacjent będzie miał większą szansę na poprawienie swojego stanu zdrowia, a także minimalizowanie objawów choroby. Ważne jest jednak, aby ćwiczenia były przeprowadzane pod okiem specjalisty i w sposób bezpieczny dla pacjenta.

Ostatnią, ale równie istotną rolą rodziny i opiekunów osoby z zespołem Segawy, jest pomoc w codziennych czynnościach. W takiej sytuacji pomoc i wsparcie bliskich okaże się niezbędne do tego, aby pacjent mógł funkcjonować w samodzielny sposób.
Opiekunowie osoby z zespołem Segawy odgrywają więc niezwykle ważną rolę w procesie pogodzenia się ze stanem choroby i łagodzenia jej objawów. Ich wsparcie emocjonalne, stworzenie przestrzeni do rehabilitacji oraz pomoc w codziennych czynnościach mogą znacząco poprawić jakość życia osoby dotkniętej chorobą.
Należy więc zawsze pamiętać, aby być blisko takiej osoby / osób i nie pozwolić im czuć się odepchniętymi, innymi od reszty.

Podsumowanie

Jak już wiemy, Zespół Segawy jest rzadką chorobą neurologiczną, która może prowadzić do znaczących zaburzeń ruchowych i funkcjonalnych. Pomimo że przyczyny choroby nie są do końca poznane, uważa się, że zaburzenia w układzie nerwowym odgrywają w niej kluczową rolę. Pomimo, że zespół Segawy często występuje u osób z rodzinami, w których schorzenie to już wystąpiło, w niektórych przypadkach może pojawić się również u osób bez historii choroby w rodzinie.

Objawy zespołu Segawy pojawiają się zwykle w ciągu pierwszych kilku lat życia i rozwijają się stopniowo w czasie. Najczęstszymi z nich są trudności w kontrolowaniu ruchów, drżenie i sztywność mięśni.

Leczenie zespołu Segawy skupia się przede wszystkim na łagodzeniu objawów choroby. Istotna w procesie będzie rehabilitacja i chęci poprawy stanu przez pacjenta. Lekarze mogą przepisać odpowiednie leki, oraz w doraźny sposób pomóc w ciężkim stanie pacjenta.

Kluczową rolę w opiece nad pacjentami z zespołem Segawy odgrywa natomiast długotrwałe wsparcie ze strony rodziny i opiekunów, pełne ciepła i troski. Pomoc w codziennych czynnościach oraz wsparcie emocjonalne wpłynie na samopoczucie pacjentów.
Tak więc mimo, iż choroba jest niezwykle rzadka i ciężka, przez swoją nieuleczalność, nie oznacza końca życia pacjenta i tym bardziej nie powinna odbierać nikomu radości cieszenia się z życia oraz prostych chwil, na jakie się ono składa.


Artykuł ten został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Nie ma on na celu zastąpić porady lekarskiej, diagnozy lub leczenia. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub innym specjalistą medycznym, jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania dotyczące zdrowia swojego dziecka. Autorzy artykułu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego stosowania informacji zawartych w tym artykule

„Sagawa Syndrome: A Case Report and Review of the Literature”, R. Rodriguez-Leyva i in

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17971156/

https://www.omim.org/entry/605407